Att vara ledare i Junis innebär att du ger av din tid och ditt engagemang och i gengäld blir du som ledare en viktig del av barnens liv. Du blir en förebild och en trygg vuxen i deras närhet och får vara med och skapa en meningsfull fritid för dem. 

         

Ett ledarskap i Junis kan se ut på flera olika sätt.  En del ledare håller i veckoverksamhet i våra Junisföreningar. Andra Junisledare väljer att göra punktinsatser på enstaka arrangemang under året, till exempel att ställa upp som ledare på våra läger. 

Vilken verksamhet du vill vara ledare på bestämmer du själv. När du väljer vilken verksamhet du vill vara ledare för bör du utgå från vad du själv tycker är roligt. I Junis håller vi på med allt från cirkus, pyssel, teater, dans till innebandy, disco, vildmarksliv och läger. Den junisverksamhet du väljer att vara med i och skapar ska vara rolig och utvecklande både för dig och för barnen. 

Som ledare i Junis har du hela tiden möjlighet till att utvecklas genom att du fortlöpande erbjuds utbildningar, både inom den verksamhet du håller i  och i ledarskapsfrågor.
På regionala och nationella ledarsamlingar för junisledarna får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra ledare.

Alla Junisledare är medlemmar i IOGT-NTO rörelsen och har lovat att ta avstånd från alkohol och andra droger. Du ska också kunna stå för Junis övriga profilfrågor och vara över 15 år.

Läser in video...

 

 Klicka här för att anmäla intresse att bli ledare

   
  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, är en barnorganisation med över 12 000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ledare.

I Junis händer mycket. Vi sysslar med teater, film, läger, disco, pyssel, cirkus, sport, utflykter, bakning och mycket mer! All verksamhet bygger på Junis grundsatser: demokrati, solidaritet och nykterhet.

 
Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM
www.junis.org


IOGT-NTOs Juniorförbund
Norra promenaden 108
602 18 Norrköping