Postadress & Besöksadress:
Norra Promenaden 108
602 18 Norrköping 

Klicka här för distriktets facebook

 

Distriktsstyrelsen

Ordförande: Birgitta Westerberg 

Vice ordförande: Fredrik Karlsson 

Kassör: Bengt Sandberg 070 - 627 74 71

Sekreterare Monica Karlsson 

Ledamöter: Annelie Rundblad och Kerstin Lindgren Olsson

     Suppleant: Lena Appleby

 


 

   
  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, är en barnorganisation med över 12 000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ledare.

I Junis händer mycket. Vi sysslar med teater, film, läger, disco, pyssel, cirkus, sport, utflykter, bakning och mycket mer! All verksamhet bygger på Junis grundsatser: demokrati, solidaritet och nykterhet.

 
Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM
www.junis.org


IOGT-NTOs Juniorförbund
Norra promenaden 108
602 18 Norrköping