Nykterhet -  I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda individer som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

Hur det här märks hos Junis: 

 • Varje medlem ska avlägga medlemslöftet senast det år medlemmen fyller 12 år.
 • Varje ledareinom Junis har också avlagt medlemslöftet.
 • I Junis verksamhet arbetar vi med främjande verksamhet, det vill säga att vi uppmuntrar medlemmarna till ökad självkänsla och lita på sig arbetar vi för att få fler vuxna att ta ansvar för att ge barn en nykter uppväxt.
 • GenomJunis årliga rapport om kommunernas stöd för barn som växer upp i familj med missbruk arbetar vi opinionsbildande särskilt för den här gruppen barn.Demokrati -Alla männsikor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT - NTO - rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Hur det här märks i Junis:

 • Varje Junismedlem har rätt att skicka förslag till föreningen, distriktet och kongressen.
 • Varje medlem i IOGT - NTO - rörelsen har närvaro - och yttranderätt på kongressen, distriktets årsmöte och föreningens årsmöte.
 • Varje medlem i IOGT - NTO -  rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i förbundet, i distriktet och i Junisföreningen.
 • I Junisföreningens styresle ska de medlemmar som inte är ledare alltid vara i majoritet.
Solidaritet -En av Junis grundsatser är solidaritet. Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla fär ta del av välfärd  och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund - lokalt, nationellt och globalt.

Hur det här märks i Junis:

 • I Junis är alla barn upp till och med 15 år välkomna att bli medlemmar.
 • Varje ledare inom IOGT - NTOs Juniorförbund är automatisktmedlem i IOGT - NTOs Juniorförbund och ska vara medlem i något av IOGT - NTO - rörelsens övriga förbund.
 • Junis medlemsavgift (förbundsavgift 40 kr/ år) gör det möjligt för alla barn, oavsett familjens ekonomiska status, att vara medlemmar.
 • Junis är såväl partipolitiskt som religiöst obundet vilket gör att alla barn oavsett trosuppfattning kan vara medlemmar.
 • Junis verksamhet är uppbyggd för att inkludera alla barn, därför uppmuntrar vi till justa lekar där ingen förlorar. Vi är noga med vilket språk vi använder och accepterar inte mobbning.
 • Ledarna har ställt sig bakom Junis ledaretik om att föregå med gott exempel och själva inte använda härskartekniker.
 • I Junis undviker vi engångsprodukter, är rädda om naturen och källsorterar. Vi har en resepolicy som uppmuntrar till samåkning om inte kollektivtrafik kan användas.

   
  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, är en barnorganisation med över 12 000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ledare.

I Junis händer mycket. Vi sysslar med teater, film, läger, disco, pyssel, cirkus, sport, utflykter, bakning och mycket mer! All verksamhet bygger på Junis grundsatser: demokrati, solidaritet och nykterhet.

 
Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM
www.junis.org


IOGT-NTOs Juniorförbund
Norra promenaden 108
602 18 Norrköping